Inštrukcije v gimnaziji

Prehod iz osnovne šole v srednjo šolo ali gimnazijo je pogosto precej stresen, zato se učenci, ki so bili še pred kratkim osnovnošolci, nemalokrat čutijo izgubljene. Napredovanje na višjo stopnjo izobraževanja s seboj prinaša nove učitelje, okoliščine, sošolce in tudi obveznosti, kar številni novopečeni dijaki občutijo kot breme. Prav v začetnih letnikih gimnazije se pogosto pojavijo težave z razumevanjem snovi in posledično slabšanje ocen. Le delno to lahko pripišemo sami zahtevnosti predmetov, saj se učenci pogosto težje skoncentrirajo zato, ker imajo druge interese in hobije, nemalo pa jih ima tudi težave z navajanjem na drugačno okolje.

Da bi srednješolci in gimnazijci lahko uspešno sledili učni snovi, pogosto potrebujejo kakovostno pomoč v obliki inštrukcij, še posebej za naravoslovne predmete, najpogosteje inštrukcije matematike in fizike. Iskane so tudi inštrukcije tujih jezikov, še posebej, če se dijaki z njimi srečajo prvič in jih v osnovni šoli še niso imeli na urniku. Inštrukcije so torej lahko odlična rešitev, ki sprosti vsaj del pritiska ob navajanju na večje zahteve in usklajevanju z interesi v prostem času, vendar pa je potrebno biti pazljiv pri izbiri. Gimnazijci, ki bodo razočarani nad inštrukcijami, ker jih inštruktor ne bo znal nagovoriti ter se prilagoditi njihovi osebnosti in potrebam, bodo nad težavnimi predmeti namreč obupali hitreje kot tisti, ki bodo izbrali dobre inštrukcije.

Kakovostne in gimnazijcu prijetne inštrukcije pa so še mnogo več kot zgolj učna pomoč, saj je inštruktor lahko tudi neke vrste motivator in zaveznik, ki najstnika spodbuja k sprotnemu učenju, utrjevanju snovi in mu vliva pogum pri soočanju s testnimi nalogami. Gimnazijci imajo pogosto težave z zanimanjem, vztrajanjem in koncentracijo, dober inštruktor pa je tisti, ki pripomore k temu, da predmet, ki je prej pomenil blokado pri sproščenem opravljanju izpitnih obveznosti, postane vsaj malo bolj prijeten, predvsem pa razumljivejši in lažje obvladljiv. Inštrukcije so torej odličen ukrep pri težavah z razumevanjem določenega predmeta, saj so orodje, ki pripelje do rezultatov in posledično tudi do porasta samozavesti.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *