Inštrukcije fizike

Podjetje D&S se ponaša s strokovnimi inštruktorji z bogatimi izkušnjami, ki med drugim ponujajo tudi učno pomoč iz fizike. Na podjetje se lahko obrnejo tako osnovnošolci, dijaki, študentje in odrasli, ki potrebujejo izpopolnitev ali utrditev znanja fizike. D&S poudarja, da je pri nudenju inštrukcij fizike pogosto le te smiselno kombinirati tudi z inštrukcijami matematike, saj je ta pomemben element fizike, ki sestoji tudi iz raznolikih izračunov. Podjetje sicer opaža, da se po njihovo pomoč obračajo predvsem učenci osmih in devetih razredov osnovne šole, saj se takrat soočajo s kompleksnimi fizikalnimi problemi, med drugim jim izziv predstavljajo izražanje neznane količine iz formule ter pretvarjanje enot.

Podjetje ponuja inštrukcije fizike tako za priprave na maturo, kot tudi za priprave na sprotna preverjanja znanja, učencem in dijakom pomaga do zviševanja ocen, prav tako pa njihovi inštruktorji priskočijo na pomoč vsem, ki se učijo za sprotne ali zaključne izpite na višjih in strokovnih šolah. Pri spoznavanju s fiziko in učenjem njenih zakonitosti pa ni pomembno le to, da se tisti, ki se odloči za inštrukcije, uči učinkovito, postopoma in prilagojeno njegovi stopnji razumevanja in radovednosti, temveč je nujno tudi, da mu sam proces učenja prinaša zadovoljstvo. Številne študije namreč dokazujejo, da se lažje in hitreje naučimo nečesa, kar se nam zdi zanimivo in nam je podano na zabaven način, k temu pa lahko zelo pripomorejo tudi inštruktorji, ki znajo prisluhniti vsakemu posamezniku.

Tako kot inštruktorji, so si različni tudi učenci in vsakdo si zasluži pristop, ki ga bo pritegnil. Prav tako k utrjevanju snovi iz fizike pripomorejo tudi kakovostne domače naloge ter potrpežljivost, tako učencev kot inštruktorjev, saj dobra volja in popestritev učne snovi s primeri in ponazoritvami pripomorejo k lažjemu učenju in spopadanju s težkimi fizikalnimi vprašanji. Izjemno pomembno je tudi, da ima vsak učenec občutek, da se mu inštruktor fizike maksimalno posveti in da poudarek ni na strogem preverjanju, temveč na sodelovanju in podpori.

Leave a Reply

Your email address will not be published.