Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Nevzdržni pogoji v službi in neupoštevanje pogodbe s strani delodajalca, nudi zaposlenemu pravico, da poda odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pravilno se ji reče izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Zaposlitev je za marsikoga veliko olajšanje, medtem, ko za nekatere pomeni pravo nasprotje. Slabi odnosi ali pa težko pogoji dela in morda celo nespoštovanje dogovorov s strani delodajalca vodijo v nezadovoljstvo delavca.

Zaposlitev je seveda odlična priložnost, da poskrbimo za finančno neodvisnost, samostojnost, stabilnost in varnost. Seveda pa to ne pomeni, da moramo delati tudi takrat, kadar se ne spoštujejo dogovori iz pogodbe, kadar so pogoji dela težki. Ni nam potrebno spregledati in preslišati določenih stvari, katere vidimo ali slišimo. Ni nam potrebno vztrajati v nečem, kar nas morda vodi v slabo voljo. Pomembno je ukrepati. In tako se v takšnih primerih zaposleni odločijo za izredno odpoved o zaposlitvi, ki jo na lastno željo predložijo delodajalcu. Ne glede na to, koliko poguma in volje bo to od nas zahtevalo, bomo vsekakor čutili olajšanje po podani odpovedi.

V kolikor gre za hude kršitve delodajalca, lahko delavec poda izredno odpoved. Med kršitve sodi, da če delodajalec delavcu več kot dva meseca ni zagotovil dela in mu tako ni nudil ustreznega nadomestila. Tudi, če zaposleni ni opravljal dela, ker je bila izdana prepoved dela s strani pristojne inšpekcije in delodajalec ni delavcu zagotovil nadomestila. Prav tako je kršitev, če delodajalec zaposlenemu izplačuje zmanjšano plačo ali pa mu sploh ne izplačuje vsaj dva meseca. Če delodajalec ne plačuje prispevkov za socialno varnost, ne zagotavlja varnosti in zdravja delavca pri delu, če ne zagotovi varstva delavca pred spolnim in drugim nadlegovanjem, ipd. vsekakor gre za velike kršitve, zaradi katerih lahko delavec poda odpoved in sicer je to izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Tako delodajalec kakor tudi zaposleni imata pravice in dolžnosti, ki so običajno navedene v pogodbi o zaposlitvi in jih morajo oboji spoštovati ter upoštevati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *